Kompetensbaserad rekrytering med fokus på search.

WE:SOURCE är ett rekryteringsbolag inom IT- och informationshantering. Vi levererar långsiktig kompetensförsörjning inom chefs- och specialistrekryteringar och använder oss av evidensbaserade rekryteringsmetoder för att hitta rätt person för rätt roll.

Vad vi erbjuder

Kompetensbaserad rekrytering

Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad process. Det syftar till att säkerställa en rättvis och kostnadseffektiv rekrytering som leder till rätt person på rätt roll, oavsett etnicitet, kön eller privata intressen.

Executive search

Bygg en kandidatpipeline! För att ens kunna utföra en rekryteringsprocess, behöver vi ett inflöde av kandidater. Vi ser till att bidra med det som för många känns både tidskrävande och tungrott – nämligen searcharbetet.

Onsite rekrytering

Behöver ni hjälp med rekrytering, employer branding, onboarding, komplettera rekryteringsavdelningen med en konsult på grund av föräldraledighet – vilken del ni än önskar komplettera med, finns vi tillgängliga.