Vi engagerar oss och tar ansvar för dina utmaningar.

Kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserade rekrytering från start till mål. Från kravställning, behovsanalys till det att ni signar och alla parter känner sig nöjda, är vi med er. Vi tar fullt ansvar för processen och resultatet. Vi anpassar vårt arbetssätt och process utifrån ert verksamhetsbehov. Vi kvalitetssäkrar kandidaterna och använder oss av de system som krävs för att kvalitetssäkra enligt era standarder. Se nedan för hur en vanlig rekryteringsprocess kan se ut.

Executive search

Bygg en kandidatpipeline! För att ens kunna utföra en rekryteringsprocess, behöver vi ett inflöde av kandidater. Idag kräver många branscher ett helt annat arbetssätt. Det innebär att vi ser till att bidra med det som för många känns både tidskrävande och tungrott – nämligen searcharbetet.

  • Kartläggning
  • Longlist review
  • Pipe uppbyggnad
  • Presentation och överlämning till kund

Onsite rekrytering

Behöver ni hjälp med rekrytering, employer branding, onboarding, komplettera rekryteringsavdelningen med en konsult på grund av föräldraledighet – vilken del ni än önskar komplettera med, finns vi tillgängliga.

Våra konsulter arbetar både på operativ nivå, och även strategisk med att bygga upp rekryteringsprocesser, onboardingprocesser och skapa employer brandingplaner. Därför erbjuder vi konsulter osite/på timarvode för bästa och mest kostnadseffektiva lösning.

Kunskapsområden

Vi finns för att förenkla det svåra. Därför är våra kunskapsområden marknadens svåra utmaningar. Det kan handla om search och rekrytering av systemutvecklare, mobilutvecklare, IT-specialister, informationssäkerhetsspecialister, arkivarier och andra roller som kräver strategi, tankeverkstad, metodiskt arbete och mycket search för att lyckas rekrytera. För att värna om kundens varumärke och även vårt, säkerställer vi alltid ett arbete som går i enlighet med våra värderingar där vi främjar mångfald och jämlikhet. Är kunden tillräckligt kreativ och modig, kan vi sätta upp anonyma urvalsprocesser, allt för att säkerställa rätt person på rätt plats. 

Processgaranti

Är du inte nöjd med HUR vi arbetar, får du pengarna tillbaka! 

Det stämmer, vi pratar inte om resultatet, vi pratar om tillvägagångssättet. I branschen finns redan en garantirekrytering som säger att du får en ersättningsrekrytering om kandidaten säger upp sig inom 3 månader efter signing. Men utöver det vill vi på WE:SOURCE utlova; 

  • Tät återkoppling till kund och kandidat, även när beslut inte tagits.
    Tryggheten är viktig.
  • Coaching till kunden/rekryterande chefen i hela ledet. 
  • Nöjda kandidater och bra kandidatupplevelse i processen 
  • Retrospective efter avslutad process 

Vi älskar våra återkommande kunder. Men för de flesta rekryteringsbolag, är det inte svårt att leverera ett resultat. Det svåra i rekryteringen är att hitta rätt kandidater som stannar på bolaget och som delar organisationens värderingar. Därför återkommer våra kunder till oss, vi levererar inte bara resultat. De är även hållbara över tid. 

Vi vill sätta nya standarder för hur rekryteringen ska gå till.