Specialister på 
kompetensbaserad rekrytering

Rekrytering & search

Vi rekryterar rätt person till rätt plats och är specialister inom IT- och informationshantering. Bland annat genom aktivt uppsökande av kandidater, så kallad search.

Läs mer

Management & HR

Vi kan hjälpa er med det löpande personalarbetet såväl som med projekt inom exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete eller utveckla er process för Talent Management.

Läs mer

Hyr rekryterare

Behöver ni förstärkning på er rekryteringsavdelning? Hyr en rekryterare av oss på We:Source. Att hyra in en rekryterare är en kostnadseffektiv och flexibel lösning. 

Läs mer

WE:SOURCE är ett rekryteringsbolag inom IT- och informationshantering. Vi levererar långsiktig kompetensförsörjning inom chefs- och specialistrekryteringar och använder oss av evidensbaserade rekryteringsmetoder för att hitta rätt person för rätt roll.