Evidensbaserad rekrytering

I ett samarbete med WE:SOURCE får du ett dedikerat  rekryteringsteam som lägger 100% fokus på er rekryteringsprocess. I våra processer, rekommenderar vi ett tillvägagångssätt som ska hjälpa oss att nå ett långsiktigt resultat genom kvantitativa metoder, search och en positiv kandidatupplevelse. Vi hjälper er med hela processer eller delar av den.

Efterfrågan på talangerna är högre än utbudet, varför det är avgörande att ha något att locka kandidater med när man ger sig ut för att rekrytera sådan kompetens. En meningsfull verksamhet, en intressant teknisk miljö, kompetenta kollegor att arbeta med eller ett varmt ledarskap kan vara exempel på värden att locka med. Vi hjälper er att formulera vad just ni har att erbjuda, något som sedan hjälper oss att hitta rätt person. Vi tror på att erbjuda ett starkt EVP och samtidigt visa på en inkluderande rekryteringsprocess för att lyckas med rekryteringen.

Idag är det få rekryteringar där det räcker att lägga ut en annons och vänta på ansökningar. Vi på WE:SOURCE är specialiserade på att aktivt uppsökande av kandidater, så kallat search. Vi arbetar strukturerat och uthålligt i search-arbetet. 

Kvantiativ och evidensbaserad metodik

Våra rekryteringskonsulter är specialister på evidensbaserad rekrytering och det genomsyrar hela processen från start till mål. Om ni väljer att kalla det kompetensbaserad eller evidensbaserad, spelar mindre roll för oss. Vi menar på att vi använder oss av valida forskningsmetoder i vår rekryteringsprocess som ska hjälpa oss att öka träffsäkerheten och mångfalden på samma gång. Vi använder oss av kvantitativa verktyg och bedömningsmått som hjälper oss att peka ut den kandidat som är bäst lämpad genom kompetens, potential och ”culture fit”. Vi använder oss av mekaniska verktyg som ämnar till att ge oss mer utrymme att lägga tid på search och kandidathantering.

Executive Search

Genom Executive search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättning att lyckas i sina framtida roller. När vi arbetar med Executive Search upprättar vi en searchstrategi som baseras på information som är unik för det specifika uppdraget och vi analyserar och jämför branscher och organisationer för att säkra ett heltäckande searcharbete. En gedigen analys av rollen i kombination med validerade processer och personligt engagemang gör att vi hittar rätt person till rätt plats.