Interimskonsulter – hyr en rekyterare

Våra rekryteringskonsulter arbetar med kompetensbaserad intervjumetodik och är specialiserade inom olika kompetensområden och certifierade i ett flertal olika testverktyg.

Att hyra in en rekryterare är en kostnadseffektiv och flexibel lösning idag med den stora rörligheten vi har på dagens arbetsmarknad. Många företag är idag inte rustade för rekryteringstoppar och behöver därför snabbt förstärkning under en viss period eller på längre sikt

Våra rekryteringskonsulter arbetar både operativt med hela eller delar av en rekryteringsprocess och även strategisk med att bygga upp rekryteringsprocesser, nya arbetssätt och hela rekryteringsavdelningar.

Varje kund och uppdrag är unikt för oss och vi börjar alltid med ett uppstartsmöte där vi går igenom det aktuella behovet och därefter presenterar vi förslag på vår insats.

Vad är skillnaden på att hyra en rekryterare jämfört med att anlita ett rekryteringsföretag för styckesrekrytering?

Våra rekryteringskonsulter stöttar er HR/Rekryteringsavdelning med hela eller delar av era rekryteringsprocesser men även vid hög arbetsbelastning, ledigheter och vid sjukfrånvaro. När ni hyr rekryteringskonsult av oss debiterar vi ett timarvode för den tid vår rekryteringskonsult är på plats hos er.

Behöver ni hjälp med flera rekryteringar, så passar det bättre att anlita våra interna rekryterare och arvodet blir då ett fast pris.

Referensuppdrag

Kommunalt bolag med miljardomsättning i Stockholms län

Kunden skulle bygga ut en ny teknisk enhet samtidigt som en organisationsförändring skulle ske och man skulle växa på vissa delar av verksamheten.

Vi fick i uppdrag att rekrytera chefer och specialister inom teknik, VA, projektledning, drift och administrativa roller. Vi utförde kartläggningar, kravprofilsarbete, annonsering och marknadsföring där vi coacha kunden i hur man skapar rekommendationskampanjer, utbildning för rekryterande chefer inom kompetensbaserad intervjuteknik, intervjuer, tester och återkoppling samt sy ihop de sista delarna inför signering för 15 olika roller.

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.