Vi lämnar inte kunden eller kandidaterna missnöjda.

Referensuppdrag

Kommunalt bolag med miljardomsättning i Stockholms län

ONSITE Rekrytering

Kunden skulle bygga ut en ny teknisk enhet samtidigt som en organisationsförändring skulle ske och man skulle växa på vissa delar av verksamheten.

Vi fick i uppdrag att rekrytera chefer och specialister inom teknik, VA, projektledning, drift och administrativa roller. Vi utförde kartläggningar, kravprofilsarbete, annonsering och marknadsföring där vi coacha kunden i hur man skapar rekommendationskampanjer, utbildning för rekryterande chefer inom kompetensbaserad intervjuteknik, intervjuer, tester och återkoppling samt sy ihop de sista delarna inför signing för 15 olika roller.

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

ONSITE Rekrytering

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.

Start-up inom tech och media i Uppsala

EXECUTIVE SEARCH

Vår kund skulle gå in i en intensiv tillväxt som innebar hög anställningstakt. Tillsammans med rekryteringsteamet, arbetade vi i sprintar där vi med täta avstämningar och ett agilt förhållningssätt arbetade med search av olika profiler inom tech och media. Vi arbetade både operativt med search, men även med att stötta kunden och agera rådgivande i utmaningarna de stod inför under den snabba tillväxten.

Search inom arkiv- och informationsförvaltning till statlig myndighet

EXECUTIVE SEARCH

Vår kund hade varit ute och annonserat efter en senior arkivarie vid flera tillfällen tidigare innan de beslöt sig för att ta hjälp av WE:SOURCE. Vi startade upp genom en genomgång av kravprofilen, historiken kring tidigare rekryteringsprocess och lärde känna kunden och skapade förståelse för rollen i syfte att kunna sälja in den till kandidaterna. Kunden fick det resultat de hade önskat och kunde till slut signa en kandidat efter vår hjälp.

Rekrytering av enhetschef inom informationsförvaltning till kommunalt bolag

KOMPETENSBASERAD rekrytering

Rekrytering av enhetschef inom informationsförvaltning till kommunalt bolag. Bolaget var väl medvetna om vår expertis inom informationsförvaltning och var snabb med att höra av sig till oss när behovet av en chef uppstod. Tillsammans utförde vi en kartläggning och satte upp kravprofil. Vi var noga med att söka ute i vårt nätverk och lyckades presentera ett par kandidater till kunden som är välkända och renommerade i branschen. Vi kvalitetssäkrade genom intervjuer, arbetsprover, tester och referenstagningar. Kunden var väldigt nöjd med rekryteringen.

Rekrytering av arkivarie till ett kommunalt bolag.

KOMPETENSBASERAD rekrytering

Kunden tog kontakt med oss efter att de hört om våra många rekryteringar gjorda inom arkivområdet. Vi tog ett möte och gjorde en kartläggning, kravprofil och pratade förväntningar. Vi gick igenom marknaden och satte planer för hur vi skulle annonsera och i vilka forum då denna bransch kräver en annan bearbetning. Som konsulter fick vi bana väg för kunden och berätta för de hur de skulle tänka utifrån en kompetensbaserad process. Därefter satte vi igång med annonsering och belyste rollen för vårt nätverk. Vi utförde urval, intervjuer, caseintervjuer och referenstagning. Vi fick ett kvalitativt urval av kandidater som uppfyllde både skall- och börkrav och kunde avsluta rekryteringen med en talang som kunden kände sig nöjd med.

Strukturerad process som inte ger utrymme till magkänsla.