-->

Management & HR

Vi kan hjälpa er såväl med det löpande personalarbetet som projekt inom personalarbetet. Vill du förbättra er rekryteringsprocess, skapa ett mer attraktivt förmånspaket, införa systematiskt arbetsmiljöarbete eller utveckla er process för Talent Management? Vi kan hjälpa er med allt det och mer därtill! 

Det löpande personalarbetet – HR som tjänst

I det mindre eller medelstora företaget finns inte alltid en HR-avdelning eller dedikerad person för arbete med personalfrågor. Dessutom kan arbetsintensiteten kring personalfrågor variera mycket från månad till månad. WE:SOURCE erbjuder HR som tjänst, där vi utför hela eller delar av personalarbetet i små och medelstora företag. Vid uppstart genomförs en kartläggning av behovet och ett årshjul och handlingsplan tas fram, som WE:SOURCE därefter utför under året.

Uppdrag kring management- och HR-frågor

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har att göra med personalfrågor och rekrytering. Exempel på uppdrag vi kan ta oss an:

  • Utveckla er rekryteringsprocess
  • Upphandling av rekryteringssystem och andra system inom området
  • Göra lönekartläggning
  • Skapande av förmånspaket
  • Utbildningar inom personal och rekrytering
  • Värderings-/organisationskulturarbete
  • Skapande av personalhandbok
  • Process för onboarding/offboarding
  • Employer Branding-projekt

Referensuppdrag

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.