Talent & Diversity Management

Vi är specialister inom Talent & Diversity management. Vi utbildar, utvecklar och agerar strategiskt bollplank i frågor som rör mångfald, inkludering och kompetensbaserad metodik. Vi låter evidens leda oss i vårt arbete och vi gör det enkelt att förstå i kommunikation med våra kunder.

Talent management konsulter

Vi hjälper att utveckla er rekryterings- och HR-avdelning. Det kan handla om att bygga upp en rekryteringsprocess, ta fram ett attraktivt förmånserbjudande, sätta upp en employer brandingplan eller arbeta operativt med de delar som ni eller vi satt upp för ett årshjul. Ni har behovet, vi har kunskapen och erfarenheterna.

Utbildning och utveckling – Kompetensbaserad rekrytering

Vi har en lång erfarenhet av att utbilda HR-avdelningar och chefer i kompetensbaserad metodik. Vi utbildar både i intervjuteknik men också i den evidensbaserade teorin bakom metodiken. Vi erbjuder olika typer av utbildningar och tjänster där ni står för behovet, och vi kompetensen.

  • Utbildning – Kompetensbaserad rekrytering för chefer
  • Utbildning – Evidensbaserad rekrytering för HR/Rekryteringspersonal
  • Utbildning – ”Why diversity matters in the workforce”
  • Utveckling av rekryteringsprocesser utifrån evidensbaserade och kompetensbaserade metoder.
  • Föreläsningar inom området ”mångfald, diskriminering på arbetsplatsen, inkludering på arbetsplatsen, ”Diversity, Equality & Equity”. Baserat på era utmaningar och behov – skräddarsyr vi föreläsningar till era konferenser med grunder i forskning och studier samt samhällsutmaningar.

Referensuppdrag

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.