Vår vision är att alla ska ha rätt till en rättvis rekryteringsprocess.

Vilka är WE:SOURCE?

WE:SOURCE är ett rekryteringsbolag med specialistkunskap inom evidensbaserad rekrytering. Vi använder oss av kvantitativa metoder i rekryteringsprocessen i kombination med search för att säkerställa att din organisation ökar sin träffsäkerhet i rekrytering, ökar chanserna till en mångfald och arbetar inkluderande i rekryteringsprocessen.

WE:SOURCE grundades 2019 av ArkivIT och Mine Alghazi Jacobson i syfte att förändra rekryteringsbranschen och hur rekrytering sker baserat på felaktiga bedömningsgrunder. Förutom våra egna personliga berättelser, har vi tagit del av många studier som visar på orättvisa rekryteringsprocesser, diskriminering på arbetsmarknaden och bristande inkludering på arbetsplatser.

Därför vill vi nu förändra arbetsmarknaden och öppna upp den för alla människor oavsett kön, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Vi vill bidra till ett öppnare och mer inkluderande näringsliv. Det gör vi genom att hjälpa kunder att rekrytera rätt, utbilda de och utveckla deras organisationer – allt detta med syfte till att bidra till ett bättre samhälle.

WE:SOURCE i samarbete med ArkivIT

Vi grundades av ArkivIT, ett konsultföretag inom IT och digital informationshantering. Våra konsulter har sedan 2014 byggt upp ArkivITs kompetensförsörjning som består av arkivarier, registratorer, informationssäkerhetskonsulter och systemutvecklare. WE:SOURCE samverkar med moderbolaget för att leverera högkvalitativa rekryteringsprocesser, exempelvis genom att ha tillgång till informationssäkerhetskonsulter och systemutvecklare för att säkra förståelsen för området vid rekrytering av sådana roller.

När du anlitar oss för att genomföra en rekryteringsprocess kan du känna dig trygg i att vi kommer att genomföra rekryteringsprocessen på ett metodiskt, kvalitativt och effektivt sätt, utifrån dina behov!

Vi vill se rättvisa rekryteringsprocesser, en diskrimineringsfri arbetsmarknad och ett inkluderade näringsliv.

Mine Alghazi Jacobson

Co-founder &
Senior Talent Acquisition Consultant

Margareta Meek

CEO &
Senior Talent Acquisition Consultant

Daniel Setterwall

Chairman WE:SOURCE & ArkivIT

Stefan Jacobson

Bid manager &
Founder ArkivIT

Kajsa-Stina Åkerblom

Talent Acquisition Consultant

Saideh Mousavi

Talent Acquisition Consultant

Mari Larsson

Senior Talent Acquisition Consultant

Eveline Viklund

Talent Acquisition Consultant

Varför välja oss?

WE:SOURCE konsulter är ett mångfacetterat gäng med en lång och bred bakgrund av rekrytering. Vi jobbar med de senaste processerna, metoderna och systemen, allt för att skapa snabba resultat och god kandidatupplevelse. Våra kandidater älskar oss, och våra kunder går inte hem missnöjda.

WE:SOURCE startade 2019 och är ett dotterbolag till ArkivIT som är ett ledande konsultbolag inom digital arkiv- och informationshantering.

Vi vill göra det möjligt för kandidater att känna rättvisa och respekt i rekryteringsprocesser. Vi vill samtidigt leverera hållbara resultat hos våra kunder genom att öka träffsäkerheten och bidra till minskad diskriminering, chans till mångfald och ett starkare varumärke. Med vår bakgrund inom inhouse rekrytering, vet vi vad du som kund behöver göra för att bibehålla ett attraktivt arbetsgivarvarumärke i rekrytering och samtidigt tillsätta rätt person till rollen så snabbt som möjligt.

Kan vi hjälpa dig? Kontakta oss redan idag!