Vi engagerar oss och tar ansvar för dina utmaningar.

Rekrytering & Search 

I ett samarbete med We:Source får du ett dedikerat  rekryteringsteam som lägger 100% fokus på er rekryteringsprocess. Vårt team består normalt av en senior rekryteringskonsult och en search-konsult. För roller inom IT och informationshantering medverkar vanligtvis också en konsult med specialisering inom aktuellt ämnesområde. 

Efterfrågan på de många typer av chefer och specialister är idag större än utbudet, varför det är avgörande att ha något att locka kandidater med när man ger sig ut för att rekrytera sådan kompetens. Detta innebär dock inte att man måste ha det häftigaste varumärket eller coolaste kontoret med rutschbanor och pingisbord. En meningsfull verksamhet, en intressant teknisk miljö, kompetenta kollegor att arbeta med eller ett varmt ledarskap kan vara exempel på värden att locka med. Vi hjälper er att formulera vad just ni har att erbjuda, något som sedan hjälper oss att hitta rätt person. 

Idag är det få rekryteringar där det räcker att lägga ut en annons och vänta på ansökningar. Vi på WE:SOURCE är specialiserade på att aktivt uppsökande av kandidater, så kallat search. Vi arbetar strukturerat och uthålligt i search-arbetet. 

Våra rekryteringskonsulter är specialister på kompetensbaserad rekrytering och det genomsyrar hela processen från start till mål. Från uppstartsmöte och behovsanalys till det att ni skriver avtal med kandidat och alla parter känner sig nöjda. Vi ser till att hitta och attrahera dina potentiella medarbetare så att du kan säkra upp din verksamhet. 

Vi anpassar vårt arbetssätt och process utifrån ert verksamhetsbehov. Vi kvalitetssäkrar kandidaterna och använder oss av de system och testverktyg som krävs för att kvalitetssäkra enligt era standarder. Vi tar fullt ansvar för processen och resultatet. Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig återkoppling så att du har koll på status i processen. 

Executive Search

Genom Executive search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättning att lyckas i sina framtida roller. När vi arbetar med Executive Search upprättar vi en searchstrategi som baseras på information som är unik för det specifika uppdraget och vi analyserar och jämför branscher och organisationer för att säkra ett heltäckande searcharbete. En gedigen analys av rollen i kombination med validerade processer och personligt engagemang gör att vi hittar rätt person till rätt plats.

Rekryteringstjänster

Second Opinion – Vi hjälper er med en kompetensbaserad och objektiv bedömning av era kandidater.

Del av en rekryteringsprocess – Vi hjälper till med delar av er egna rekryteringsprocesser.

Search & kandidaturval – Vi hjälper er att searcha fram lämpliga kandidater som matchar er kravprofil

Arbetspsykologiska tester

Bakgrundskontroll

Management- och HR-tjänster 

Vi kan hjälpa er såväl med det löpande personalarbetet som projekt inom personalarbetet. Vill du förbättra er rekryteringsprocess, skapa ett mer attraktivt förmånspaket, införa systematiskt arbetsmiljöarbete eller utveckla er process för Talent Management? Vi kan hjälpa er med allt det och mer därtill! 

Det löpande personalarbetet – HR som tjänst

I det mindre eller medelstora företaget finns inte alltid en HR-avdelning eller dedikerad person för arbete med personalfrågor. Dessutom kan arbetsintensiteten kring personalfrågor variera mycket från månad till månad. WE:SOURCE erbjuder HR som tjänst, där vi utför hela eller delar av personalarbetet i små och medelstora företag. Vid uppstart genomförs en kartläggning av behovet och ett årshjul och handlingsplan tas fram, som WE:SOURCE därefter utför under året.

Projekt/uppdrag kring
management- och HR-frågor

Vi kan hjälpa dig med det mesta som har att göra med personalfrågor och rekrytering. Exempel på uppdrag vi kan ta oss an:

 • Utveckla er rekryteringsprocess
 • Upphandling av rekryteringssystem och andra system inom området
 • Göra lönekartläggning
 • Skapande av förmånspaket
 • Utbildningar inom personal och rekrytering
 • Värderings-/organisationskulturarbete
 • Skapande av personalhandbok
 • Process för onboarding/offboarding
 • Employer Branding-projekt

Referensuppdrag

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.

Det löpande personalarbetet – HR som tjänst

I det mindre eller medelstora företaget finns inte alltid en HR-avdelning eller dedikerad person för arbete med personalfrågor. Dessutom kan arbetsintensiteten kring personalfrågor variera mycket från månad till månad. WE:SOURCE erbjuder HR som tjänst, där vi utför hela eller delar av personalarbetet i små och medelstora företag. Vid uppstart genomförs en kartläggning av behovet och ett årshjul och handlingsplan tas fram, som WE:SOURCE därefter utför under året.

Den framtagna handlingsplanen utförs mot en fast månadskostnad. Ytterligare behov kan utföras mot tillkommande kostnad. 

Ni får alltid en huvudansvarig konsult. Arbetet kan komma utföras av flera konsulter i syfte att maximera bredden av kompetens inom området beroende på era behov. 

Exempel på områden som kan ingå i tjänsten:

 • Driva arbetet kring årlig löneöversyn
 • Genomföra lagstadgad lönekartläggning
 • Skapande och förvaltning av personalhandbok
 • Utbildning kring rekrytering
 • Employer Branding
 • Onboarding och offboarding
 • Genomförande av medarbetarundersökningar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hyr en rekryterare

Våra rekryteringskonsulter arbetar med kompetensbaserad intervjumetodik och är specialiserade inom olika kompetensområden och certifierade i ett flertal olika testverktyg.

Att hyra in en rekryterare är en kostnadseffektiv och flexibel lösning idag med den stora rörligheten vi har på dagens arbetsmarknad. Många företag är idag inte rustade för rekryteringstoppar och behöver därför snabbt förstärkning under en viss period eller på längre sikt

Våra rekryteringskonsulter arbetar både operativt med hela eller delar av en rekryteringsprocess och även strategisk med att bygga upp rekryteringsprocesser, nya arbetssätt och hela rekryteringsavdelningar.

Varje kund och uppdrag är unikt för oss och vi börjar alltid med ett uppstartsmöte där vi går igenom det aktuella behovet och därefter presenterar vi förslag på vår insats.

Vad är skillnaden på att hyra en rekryterare jämfört med att anlita ett rekryteringsföretag för styckesrekrytering?

Våra rekryteringskonsulter stöttar er HR/Rekryteringsavdelning med hela eller delar av era rekryteringsprocesser men även vid hög arbetsbelastning, ledigheter och vid sjukfrånvaro. När ni hyr rekryteringskonsult av oss debiterar vi ett timarvode för den tid vår rekryteringskonsult är på plats hos er.

Behöver ni hjälp med styckes rekryteringar, så passar det bättre att anlita våra interna rekryterare och arvodet blir då ett fast pris.

Referensuppdrag

Kommunalt bolag med miljardomsättning i Stockholms län

Kunden skulle bygga ut en ny teknisk enhet samtidigt som en organisationsförändring skulle ske och man skulle växa på vissa delar av verksamheten.

Vi fick i uppdrag att rekrytera chefer och specialister inom teknik, VA, projektledning, drift och administrativa roller. Vi utförde kartläggningar, kravprofilsarbete, annonsering och marknadsföring där vi coacha kunden i hur man skapar rekommendationskampanjer, utbildning för rekryterande chefer inom kompetensbaserad intervjuteknik, intervjuer, tester och återkoppling samt sy ihop de sista delarna inför signering för 15 olika roller.

Uppbyggnad av rekryteringsprocess inom kompetensbaserad rekrytering till IT-konsultbolag

Vår kund hade en 7 år gammal rekryteringsprocess som tog lång tid, tog mycket tid från chefer och kandidater och hade dåligt underlag för korrekt bedömning. WE:SOURCE gjorde en kartläggning, behovsanalys över system och kravställde tre olika system. Vi byggde upp processen utifrån en kompetensbaserad metodik som innebar tydliga mallar för kravprofil, datadriven annonsering, tidiga testtagningar, strukturerade intervjuguider och digitala referenstagningar. Resultatet blev en kortare rekryteringsprocess, tydligare bedömningsgrunder utifrån kompetenser som är viktiga för rollen, bättre kandidatupplevelse samt snabbare och träffsäkrare resultat.

Kunskapsområden

Vi finns för att förenkla det svåra. Därför är våra kunskapsområden marknadens svåra utmaningar. Det kan handla om search och rekrytering av systemutvecklare, mobilutvecklare, IT-specialister, informationssäkerhetsspecialister, arkivarier och andra roller som kräver strategi, tankeverkstad, metodiskt arbete och mycket search för att lyckas rekrytera. För att värna om kundens varumärke och även vårt, säkerställer vi alltid ett arbete som går i enlighet med våra värderingar där vi främjar mångfald och jämlikhet. Är kunden tillräckligt kreativ och modig, kan vi sätta upp anonyma urvalsprocesser, allt för att säkerställa rätt person på rätt plats. 

Processgaranti

Är du inte nöjd med HUR vi arbetar, får du pengarna tillbaka! 

Det stämmer, vi pratar inte om resultatet, vi pratar om tillvägagångssättet. I branschen finns redan en garantirekrytering som säger att du får en ersättningsrekrytering om kandidaten säger upp sig inom 3 månader efter signing. Men utöver det vill vi på WE:SOURCE utlova; 

 • Tät återkoppling till kund och kandidat, även när beslut inte tagits.
  Tryggheten är viktig.
 • Coaching till kunden/rekryterande chefen i hela ledet. 
 • Nöjda kandidater och bra kandidatupplevelse i processen 
 • Retrospective efter avslutad process 

Vi älskar våra återkommande kunder. Men för de flesta rekryteringsbolag, är det inte svårt att leverera ett resultat. Det svåra i rekryteringen är att hitta rätt kandidater som stannar på bolaget och som delar organisationens värderingar. Därför återkommer våra kunder till oss, vi levererar inte bara resultat. De är även hållbara över tid. 

Vi vill sätta nya standarder för hur rekryteringen ska gå till.