Det löpande personalarbetet – HR som tjänst

I det mindre eller medelstora företaget finns inte alltid en HR-avdelning eller dedikerad person för arbete med personalfrågor. Dessutom kan arbetsintensiteten kring personalfrågor variera mycket från månad till månad. WE:SOURCE erbjuder HR som tjänst, där vi utför hela eller delar av personalarbetet i små och medelstora företag. Vid uppstart genomförs en kartläggning av behovet och ett årshjul och handlingsplan tas fram, som WE:SOURCE därefter utför under året.

Den framtagna handlingsplanen utförs mot en fast månadskostnad. Ytterligare behov kan utföras mot tillkommande kostnad. 

Ni får alltid en huvudansvarig konsult. Arbetet kan komma utföras av flera konsulter i syfte att maximera bredden av kompetens inom området beroende på era behov. 

Exempel på områden som kan ingå i tjänsten:

  • Driva arbetet kring årlig löneöversyn
  • Genomföra lagstadgad lönekartläggning
  • Skapande och förvaltning av personalhandbok
  • Utbildning kring rekrytering
  • Employer Branding
  • Onboarding och offboarding
  • Genomförande av medarbetarundersökningar
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete