I det mindre eller medelstora företaget finns inte alltid en HR-avdelning eller dedikerad person för arbete med personalfrågor. Men det är inte alltid resurserna eller kompetensen finns internt för att strategiskt eller operativt se över processen för talent management. WE:SOURCE erbjuder Talent mangementkonsulter, där vi hjälper er med både strategiskt och operativt arbete inom området. Om behovet är löpande eller i projektform, beror på ert behov. WE:SOURCE utför en behovsanalys och kartlägger därefter behovet för att ta fram den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen.

Ni får alltid en huvudansvarig konsult. Arbetet kan komma utföras av flera konsulter i syfte att maximera bredden av kompetens inom området beroende på era behov. 

Exempel på områden som kan ingå i tjänsten:

  • Utveckling av rekryteringsprocess
  • Kravställning och införande av system
  • Framtagande av EVP
  • Utbildning kring rekrytering och kompetensbaserad metodik
  • Employer Branding – både strategiskt och operativt
  • Onboarding och offboarding
  • Utveckling av medarbetarcykel – från onboarding fram till avveckling