Rekrytering & Search 

I ett samarbete med We:Source får du ett dedikerat  rekryteringsteam som lägger 100% fokus på er rekryteringsprocess. Vårt team består normalt av en senior rekryteringskonsult och en search-konsult. För roller inom IT och informationshantering medverkar vanligtvis också en konsult med specialisering inom aktuellt ämnesområde. 

Efterfrågan på de många typer av chefer och specialister är idag större än utbudet, varför det är avgörande att ha något att locka kandidater med när man ger sig ut för att rekrytera sådan kompetens. Detta innebär dock inte att man måste ha det häftigaste varumärket eller coolaste kontoret med rutschbanor och pingisbord. En meningsfull verksamhet, en intressant teknisk miljö, kompetenta kollegor att arbeta med eller ett varmt ledarskap kan vara exempel på värden att locka med. Vi hjälper er att formulera vad just ni har att erbjuda, något som sedan hjälper oss att hitta rätt person. 

Idag är det få rekryteringar där det räcker att lägga ut en annons och vänta på ansökningar. Vi på WE:SOURCE är specialiserade på att aktivt uppsökande av kandidater, så kallat search. Vi arbetar strukturerat och uthålligt i search-arbetet. 

Våra rekryteringskonsulter är specialister på kompetensbaserad rekrytering och det genomsyrar hela processen från start till mål. Från uppstartsmöte och behovsanalys till det att ni skriver avtal med kandidat och alla parter känner sig nöjda. Vi ser till att hitta och attrahera dina potentiella medarbetare så att du kan säkra upp din verksamhet. 

Vi anpassar vårt arbetssätt och process utifrån ert verksamhetsbehov. Vi kvalitetssäkrar kandidaterna och använder oss av de system och testverktyg som krävs för att kvalitetssäkra enligt era standarder. Vi tar fullt ansvar för processen och resultatet. Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig återkoppling så att du har koll på status i processen.