Executive Search

Genom Executive search hjälper vi våra kunder att anställa de ledare som har bäst förutsättning att lyckas i sina framtida roller. När vi arbetar med Executive Search upprättar vi en searchstrategi som baseras på information som är unik för det specifika uppdraget och vi analyserar och jämför branscher och organisationer för att säkra ett heltäckande searcharbete. En gedigen analys av rollen i kombination med validerade processer och personligt engagemang gör att vi hittar rätt person till rätt plats.

Rekryteringstjänster

Second Opinion – Vi hjälper er med en kompetensbaserad och objektiv bedömning av era kandidater.

Del av en rekryteringsprocess – Vi hjälper till med delar av er egna rekryteringsprocesser.

Search & kandidaturval – Vi hjälper er att searcha fram lämpliga kandidater som matchar er kravprofil

Arbetspsykologiska tester

Bakgrundskontroll