Rekrytering inom arkiv, registratur och informationshantering

Ska du rekrytera en arkivarie, registrator, dokumentcontroller, informationssäkerhetsspecialist eller annan roll inom informationshantering? Vi vågar påstå att vi är det rekryteringsbolag i Sverige som har störst nätverk och kompetens inom området arkiv- och informationshantering. När du anlitar oss får du en kvalitativ och effektiv rekryteringsprocess utifrån dina behov. Med hjälp av vårt moderbolag, ArkivIT, blir vi den enda aktören i Sverige som erbjuder dig som kund en helhetslösning inom kompetensförsörjning av arkiv- och registratur.

Vi har stor vana av att rekrytera roller inom arkiv- och informationshantering. 

WE:SOURCE startades av Sveriges största konsultbolag inom arkiv- och informationshantering, ArkivIT, utifrån det stora rekryteringsbehov som man såg på marknaden. I WE:SOURCE har därmed drygt tio års erfarenhet av rekrytering inom arkiv- och informationshantering samlats. 

Utmaningen vid rekrytering inom arkiv- och informationshantering kan se olika ut beroende på vilken kompetens som söks. Vi ser alltid till att en ordentlig kompetenskartläggning sker innan kravprofilsgenomförandet. Vi arbetar metodiskt och noggrant med att hitta kandidaterna och se till att ni når ett resultat i rekryteringen. I de fall vi behöver förstärkning i att utreda kompetenser, tar vi hjälp av arkivkonsulter från vårt moderbolag. Detta ingår alltid i ert samarbete med oss! I övrigt ingår;

 • Kompetenskartläggning och kravprofilsarbete
 • Annonsering och marknadsföring
 • Aktivt och metodiskt searcharbete genom vårt unika nätverk inom branschen
 • Kompetensbaserade djupintervjuer med en evidensbaserad intervjuteknik
 • Vetenskapligt baserade logik- och personlighetstester
 • Digitala referensrapporter
 • Dedikerade konsulter med kvalitativt hjälp, tillgänglighet och coaching

I samarbete med vårt moderbolag, ArkivIT, kan vi också erbjuda konsultstöd om ni behöver få in exempelvis en arkivarie eller registrator omgående under tiden som rekryteringsprocessen pågår. Genom ArkivIT kan vi även erbjuda coachstöd/onboarding till den nyanställda genom en seniorkonsult inom området. 

Kunder och uppdrag inom området arkiv- och informationshantering:

 • Informationssamordnare till Vårdförbundet
 • Arkivarie till Sigtuna Kommun
 • Arkivarie till Roslagsvatten
 • Registrator till Sigtuna Kommun
 • Informationssäkerhetsspecialister till Stockholm Stad
 • Flertalet arkivarier och registratorer till ArkivIT
 • Arkivarie till Dramaten
 • Arkivarie/Dokumentcontroller Huge Bostäder
 • … och många fler.