-->

IT-säkerhet blir alltmer viktig – därför gör Tutus Data om för att möta efterfrågan.

Nu mer än någonsin, är IT-säkerhet något som pratas om hos många, både myndigheter, privata bolag, men även privatpersoner. Efter GDPR som gav många privatpersoner en möjlighet att förstå hur vi skyddar oss bäst på nätet, har IT- och informationssäkerhet blivit något många av oss värderar högre. 

Några av WE:SOURCE kunder, har IT- och informationssäkerhet som kärnan i sina verksamheter och vi märker området skapar tillväxtmöjligheter för företag. 

En av våra kunder är Tutus Data som utvecklar krypto- och IT-säkerhetsprodukter till kunder med höga krav på säkerhet och assurans. Tutus är den enda leverantör som av svenska försvaret fått certifierade och evaluerade mjukvarulösningar godkända som krypto för att skydda rikets säkerhet på nivån Begränsat hemligt. Området säkerhet är inte längre bara viktigt. Det är nu också innovativt, spännande och en växande bransch där kompetenserna inom området också blir alltmer viktiga att attrahera och behålla inom organisationen. 

Vi har träffat Alf Egnell, Tutus Datas operativa chef som nu står inför en expansiv och spännande fas med många utmaningar. 

Vad kommer hända inom de närmsta 5 åren på Tutus?

Inom närmsta framtiden kommer vi dubbla vår omsättning och öka andel försäljning med 50% utanför Försvarsmakten som är vår största kund. Vi kommer också ha ett ökat fokus på taktiska system. Vi kommer få fler partners i både Sverige och utomlands vilket innebär att vi mer fokusera på att supporta de som supportar våra slutkunder. Vi har också en ny säker moltjänst som heter Sirrus som kommer att vara defaktostandard för Begränsat hemligt för civila myndigheter och företag med samhällskritisk verksamhet. Det inkluderar andra tjänster och produkter som vi tagit fram, ex Skiffer (ett säkert sätt att mötas digitalt), Färist Mobil (krypterade telefoner) mm. 

Varför är det spännande? 

Att få vara del av denna expansion och utveckling inte bara av företaget utan även av infrastrukturen för rikets säkerhet är fantastiskt spännande och utmanande – mycket ny mark som ska brytas.

Vad kommer vara den största förändringen för er? 

Den största förändringen kommer vara partnerstrategin som gör det möjligt för oss att expandera snabbare då trycket på våra produkter och lösningar hela tiden ökar tiden. Partnerstrategin ger oss nya sätt att sälja och supporta våra kunder.

Hur skiljer sig Tutus från andra bolag? 

Det som skiljer ut Tutus från andra företag, speciellt cybersäkerhetsbranschen är att vi gör skillnad på riktigt för rikets säkerhet. Dessutom i dessa oroliga tider och när allt i princip är digitalt är det vi gör, våra produkter och tjänster nödvändiga för vårt öppna samhälle och vår demokrati

Vi är det största krypto- och cybersäkerhetsbolaget i Sverige 2021 men vi jobbar och agerar som det lilla bolaget. Vi är flexibla och lösningsorienterade på riktigt – cybersäkerhet och kryptering sitter i vårt DNA.

För att läsa mer om Tutus Datas tjänster och produkter, besök www.tutusdata.se