Vad är evidensbaserad rekrytering?

Detta är ett buzzword som letat sig in hos alla rekryterare i hela Sverige. Trots att det utlovas från alla i branschen, har de flesta svårt att helt och hållet förhålla sig till denna metodik och hamnar i slutändan ändå i fällan av att använda magkänslan.

Evidensbaserad (eller Kompetensbaserad rekrytering som vissa även refererar till) syftar till att, genom en kvantitativ bedömningsmetodik, utesluta magkänslan vid beslut i rekrytering. Detta för att möjliggöra mångfald, eliminera diskriminering och faktiskt komma ner i kostnad i felrekryteringar samt öka träffsäkerheten i rekrytering. Det finns alltså många fördelar med att arbeta mekaniskt. Men varför är det ändå så svårt för rekryterare att faktiskt göra det?

Psykologiska och evolutionära faktorer

Vi människor är komplexa varelser och rent evolutionärt har våra fördomar räddat oss. Men i rekrytering, fungerar de inte alls. Vi känner och tänker saker som baseras på våra egna sanningar men som rent objektivt inte behöver stämma. Anledningarna till att vi hamnar i de fällorna är fullt naturliga. Och det finns några psykologiska förklaringar;

 • Likhetseffekten – vi tenderar att gilla människor som liknar oss själva och vi kan därför värdera de högre av den anledningen.
 • Halo-effekten – När ett intryck färgar vår bedömning av hela personen. Exempel på detta kan vara att du anser att handskakningen hos kandidaten inte var tillräckligt stabil och därför anser du att personen är X Y eller Z.
 • Glorifieringseffekten – Exempel på detta kan vara att fysiskt attraktiva människor kan uppfattas som smartare och mer kompetenta
 • Den egna sinnesstämning – Har du haft en stressig morgon och vaknat på fel sida innan du har en intervju? Det kan alltså påverka din bedömning av kandidaten.

Och fler aspekter kan ligga till grund för varför vi väljer att använda vår magkänsla i rekrytering. Magkänslan är en hopkok av alla dessa psykologiska faktorer som kan ligga till grund för en felrekrytering. Inget av detta gör vi för att vi på något sätt är onda. Vi är människor och grunden i ovanstående faktorer ligger i överlevnad från förr. Vi behöver därför bara vara medvetna om att fördomar är en del av vår överlevnad men att vi behöver styra dessa i rekryteringen. Det är det vi kallar för medveten rekrytering. Och vi styr våra fördomar genom en evidensbaserad rekryteringmetodik.

Hur vi arbetar med evidensbaserad rekrytering

Våra rekryteringskonsulter är specialister på evidensbaserad rekrytering och det genomsyrar hela processen från start till mål. Vi menar på att vi använder oss av valida forskningsmetoder i vår rekryteringsprocess som ska hjälpa oss att öka träffsäkerheten och mångfalden på samma gång. Vi använder oss av kvantitativa verktyg och bedömningsmått som hjälper oss att peka ut den kandidat som är bäst lämpad genom kompetens, potential och ”culture fit”. Vi använder oss av mekaniska verktyg som ämnar till att ge oss mer utrymme att lägga tid på search och kandidathantering.

Vår rekryteringsprocess:

 • Kompetenskartläggning och Kravprofilsarbete
 • Marknadsföring och annonsering
 • Search och kompetensbaserad urvalsprovess
 • Personlighet- och logiktester enligt femfaktormodellen
 • Kompetensbaserade djupintervjuer med STAR-metodiken
 • Presentation av kandidater som uppfyller kravprofil
 • Arbetsprover vid behov
 • Digital kompetensbaserad referenstagning

Vi arbetar för ett bättre samhälle

Vi använder oss av system och ramverk som hjälper oss att arbeta kompetensbaserat och metodiskt. Vi tror på att en mekanisk metod är viktig i en rekryteringsprocess, men vi tror också på att den är viktig i ett större samhällsperspektiv där fler som faller offer för diskriminering på arbetsmarknaden, får chansen till ett jobb. Detta tar vi hänsyn till i våra avtal med kund och erbjuder därför full garanti endast till kunder som går med på en full kompetensbaserad rekryteringsprocess.