Din upplevelse är viktig för oss

Hur ser processen ut för dig som söker?

På WE:SOURCE vägleder vi kunden och tar ansvar för att du som kandidat får återkoppling och tydlighet under processens gång. Vi är transparenta i den mån vi kan. Vi förstår att det inte känns kul att få ett automatiserat mail där vi tackar för din tid men väljer att gå vidare med andra kandidater, men avslag måste ske och oftast handlar det endast om att dina yrkesmässiga kompetenser inte matchar kundens skall-krav. 

1 Ansökan

I ansökan tittar vi på skall-krav och bör-krav, det som är absolut viktigast för att du ska lyckas i rollen. Vi bryr oss inte om layouten på ditt CV, om bild på CVt och vi tittar heller inte på personligt brev. Vi ställer urvalsfrågor för att kunna göra snabbare bedömning baserat på de viktiga skall-kraven.  

2 Första Urval

Ett första urval görs baserat på skall- och bör-kraven. Om du går vidare, kontaktar vi dig per telefon eller mail för att sedan skicka tester till dig. 

3 Personlighet- och logiktester

Vi använder oss av ett logiskt problemlösningstest och ett personlighetstest som tillhandahålls av vår leverantör Alva Labs. Testerna tar i sin helhet ca 30 minuter att genomföra och kandidaterna får naturligtvis instruktioner och exempel på uppgifterna innan de påbörjar ett test.

Dessa tester utgår från vedertagen forskning och ger oss möjlighet att på ett opartiskt sätt bedöma kandidaternas styrkor och eventuella utmaningar i relation till tjänsten. Resultatet kan sammanfattas som en av pusselbitarna i vår förståelse för hur väl kandidaterna matchar rollen och ligger till grund för den fortsatta rekryteringsprocessen. Du kan läsa mer om testerna nedan.


Logisk problemlösningsförmåga

I testet som mäter logisk problemlösningsförmåga får du som kandidat lösa 20 uppgifter där du ska analysera ett mönster av figurer och välja vilken figur som du anser är den som kommer näst i mönstret. Du har 2 minuter på dig att lösa varje uppgift men kan gå vidare till nästa fråga när du känner dig klar. Som mest kan du alltså sitta i 40 minuter för att genomföra testet. Testet utmanar förmågan att hitta mönster och se samband även när det inte är helt uppenbart och att tillämpa sina förmågor i helt okända situationer.

Personlighet

I personlighetstestet får du som kandidat skatta hur väl du tycker att påståenden kring typiska beteenden stämmer in på dig. Det finns ingen tidsbegränsning för att genomföra testet men det brukar ta ca 15-20 minuter för de flesta. Personlighetstestet mäter egenskaper som i forskningen visat sig ha ett samband med hur en person senare agerar i sitt arbete.

När en kandidat har slutfört testerna får denne direkt tillgång till en rapport som ger en övergripande återkoppling av resultaten. Kravprofilen ser olika ut för olika tjänster och vi använder aldrig testerna som enda kriterium för att gå vidare i processen eller inte. Vi använder oss av tester för att ge ett bredare underlag för bedömning tillsammans med kravuppfyllnad, intervjuer och urvalsfrågor. 

4 Intervjuer och arbetsprover

Beroende på kundens process och interna policys, går du igenom intervjuer och arbetsprover som ska ligga till grund för vidare bedömning. I vissa fall sker endast intervjuer med olika parter. På WE:SOURCE är vi tydliga om vår roll med kunden och kandidaten. Vi är där för att att hjälpa till i bedömningsarbetet och enligt våra riktlinjer, policys och värderingar är det den kompetensbaserade metodiken som ligger till grund. Vi genomför alltid strukturerade intervjuer där vi fokuserar på att fråga om tidigare situationer du som kandidat har befunnit dig i. Under intervjun frågar vi hur du har agerat i viktiga situationer och vad resultatet blivit. 

5 Digital referenstagning

WE:SOURCE använder sig av digital referenstagning som är en helt automatiserad process där vi ber om 3-5 referenter som har bäring på tidigare roller, alltså inte endast tidigare chef. Frågorna får referenterna i ett formulär som de även besvarar digitalt. 

Lediga jobb just nu

Gör en öppen ansökan

Inget bland våra utannonserade jobb som tilltalar? Helt ok! Då kan du göra en öppen ansökan. Genom att skicka en öppen ansökan till oss, talar du om att du är redo för framtida uppdrag. Har vi ett sådant som stämmer överrens med dina önskningar, så hör vi av oss!

Vi hjälper inte bara företag att träffa rätt.